Novinky & Blog

Co říkáme

Jak se starat o okna

Správná péče a údržba oken je základem dlouholeté životnosti i vzhledu.

1) Krátce po montáži

Bezprostředně po montáži oken je nutno odstranit ochrannou fólii. Při úpravě stěn nebo špalet mohou na profilech zůstat zbytky malty, tmelů apod. Ty musíme opatrně odstranit s pomocí vody a běžného domácího mycího prostředku. Postupujeme tak, abychom nijak nepoškodily okno.

2) Čištění

Okna nejsou náročná na údržbu a velice lehce se ošetřují. Na čištění rámu oken můžete použít běžné prostředky na mytí oken nebo jarovou vodu.  Nejlépe je však použít prostředek PVC - čistič vyvinut speciálně pro tyto účely. Tento prostředek zakoupíte ve specializovaných obchodech.

V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak je zakázáno používat různé drátěnky. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů. Rámy nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho!

3) Údržba

Následující pravidelnou údržbu by jste měli provádět alespoň 1 x do roka.

Přezkoušejte funkčnost a promažte jednou kapkou oleje všechny pohyblivé části kování.

Zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistoty.

Zkontrolujte funkčnost kování a proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování, v případě potřeby si je nechte od nás odborně seřídit.

Zkontrolujte těsnění, zda není přetočené či mechanicky poškozené a promažte jej silikonovým olejem.

 

Úspora energie

Chytří majitelé domů si nechají prověřit okna, protože stará a špatná okna jsou největší zdroje ztrát tepelné energie na plášti budov. Jde doslova o "slabá místa" na vnějším plášti objektu. Chybějící těsnění, zasklení jednou tabulí skla a materiály rámů s nízkými tepelně izolačními vlastnostmi jsou příčinou, že peníze za vytápění doslova vyhazujeme z oken.

Nová těsně přiléhající okna jsou nejlepšími spořiči energie. V otázce tepelné izolace jsou příkladná zvláště plastová okna, díky jejich souhře konstrukční hloubky, technologii a sladěním vrstev těsnění. Zabezpečují, aby teplo zůstalo uvnitř a chlad venku. S novými plastovými okny ušetříte mnoho peněz, zvýšíte komfort bydlení.

Bezpečnost

V neustále se měnícím světě stoupá potřeba ochrany a bezpečí, kterou zajišťují bezpečnostní systémy oken a dveří. Použití moderních prvků kování u našich oken umožňuje rozsáhlé varianty jejich bezpečnosti. Tuto bezpečnost dodatečně podporují i kované protiplechy z oceli pro bezpečnostní zámky, využívající výsuvné bezpečnostní čepy a různé varianty uzamykatelných klik. Silnostěnné profily ještě dále zvyšují odolnost kování proti vytržení. Bezpečnostní aspekt zvláštního druhu vykazují okna se systému profilů S 7000 IQ. Doraz středového těsnění tohoto systému chrání kování před nežádoucím mechanickým působením zvenčí a zabraňuje, aby páčidla pronikla až ke kování.

Při zvýšených nárocích na bezpečnost doporučujeme následující speciální prvky domovních dveří:

Automatický zámek po uzavření dveří, tím je vyloučeno rychlé otevření dveří .

U ocelových zámkových lišt jsou obvykle zabudované tři protiplechy nahrazují jednou celistvou ocelovou lištou. Vypáčení dveří je tak prakticky vyloučeno.

Speciální vložky zámků odolávají všem obvyklým způsobům jejich násilného překonávání a umožňují individuální sladění bezpečnostního vybavení podle vlastních požadavků na bezpečnost.

Tepelná izolace

V posledních letech vzrostly u oken požadavky na jejich termoizolační vlastnosti. Ztráty energie budov vznikají převážně v oblasti oken. Většími konstrukčními hloubkami a zavedením vícekomorových systémů je také podle nové vyhlášky o tepelné izolaci zajištěno, že se profily z PVC řadí do skupiny I. Ve spojení s moderními termoizolačními skly tak lze dosáhnout hodnot koeficientu U  pod 1,0 W/m²K.

Čtyři a více komor pro lepší tepelnou izolaci

Požadavky na tepelnou izolaci oken, které v posledních letech dále vzrostly, iniciovaly úsilí výrobců profilů o zlepšení termoizolačních vlastností jejich systémů. Jedním z cílů těchto snah byl vývoj profilů, jejichž koeficient prostupu tepla bude blízký koeficientu prostupu tepla používaného zasklení. Výrobci profilů se pokusili dosáhnout tohoto zlepšení beze změny dosavadní konstrukční hloubky. Zatímco zvýšení počtu komor profilů ze dvou na tři ještě vedlo k markantnímu zlepšení, další zvyšování počtu komor už k požadovanému efektu nevedlo. Řešením tohoto dilematu bylo navržení kompletně nových konstrukcí profilů s konstrukčními hloubkami 70 mm a více. Tak se podařilo dosáhnout hodnoty koeficientu U řádově 1,2 W/m²K při současném použití standardních ocelových výztuží. Ve spojení s termoizolačním zasklením tak již hodnoty Uf 1,2 W/m²K a nižší nejsou utopií.

Otevírací doba

pondělí až pátek 8:00 - 15:00
sobota a neděle zavřeno

 

Otevírací doba

pondělí až pátek 8:00 - 15:00
sobota a neděle zavřeno

 

Otevírací doba Showroom

Navštivte nás na showroom v Prokopově ulici  č.37, Plzeň.

pondělí až čtvrtek 9:00 - 12:00
pátek, sobota a neděle zavřeno

 

Kdykoli po tel. domluvě +420 797 676 769+420 602 648 620
(V případě nemoci, dovolené máme zavřeno, proto je lepší volat než se k nám vydáte:))

Image
Copyright © 2023 GBH Produkt

Vytvořila společnost For First's - Tvorba www stránek na míruSEO optimalizace

Logo partner Kasko

Napište nám zprávu

Neplatný vstup

Zadejte Vaše jméno!

Zadejte svůj email!

Zadejte telefon!

Zadejte místo výkonu prací!

Neplatný vstup

Pro odeslání je nutné potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů!